Trädgårdsskötsel är något som intresserar många människor och innebär allt från gräsklippning till att odla grönsaker och beskära träd. Många tar hjälp av sin lokala trädgårdshandel för att få reda på vilka växter som passar att plantera i sin trädgård.

Växter och plantor går att beställa online eller via en handelsträdgård där du kan vandra runt och titta på växterna. På en handelsträdgård finns kompetent personal att rådfråga om vilka växter som passar i din trädgård. Det finns också företag som specialiserat sig på trädgårdsskötsel och som kan hjälpa dig med din trädgård. Det kan handla om de sysslor som du tycker är ansträngande och tråkiga som grävning, ogräsrensning och beskärning. Kontakta en lokal firma och be om att få en offert för de sysslor du vill ha hjälp med.

Om du är duktig och intresserad av att ta ditt trädgårdsintresse vidare kanske det är dags att lära dig mer om trädgårdsskötsel för att så småningom starta en egen firma i branschen. Är du riktigt intresserad finns det utbildningar till trädgårdsmästare. Tänk på att trädgårdsarbete är väldigt säsongsbetonat och att det är mycket att göra under våren, sommaren och tidig höst. Vintermånaderna kan däremot vara svåra att fylla med uppdrag och då gäller det att vara flexibel och kanske arbeta med beskärning av träd eller snöskottning. Eftersom trädgårdsföretag behöver göra en hel del inköp för att kunna utföra sina uppdrag blir det ibland ett glapp innan fakturan för utlägg och uppdraget är betald och pengar har kommit in på kontot. För att förbättra kassaflödet finns det bra finansieringslösningar och genom att använda factoring får ditt företag hjälp med att få in pengarna tidigare än du annars skulle ha fått.

Oavsett om du arbetar professionellt med trädgårdsskötsel eller är en glad amatör är grunden för en lyckad trädgård att välja växter utifrån platsens förutsättningar. Är det en stenig tomt med sandig jord eller en fuktig tomt med lerjord? Vilken växtzon är det? Ska växten planteras i sydläge eller norrläge? Är det en blåsig plats? Svaret på dessa frågor avgör vilka växter som kommer att trivas.

När det är dags för plantering är det viktigt att gräva bort eventuella stenar och fylla på med bra jord och mycket vatten. Det första året kräver växten tillsyn, vattning och ogräsrensning. När den väl har rotat sig ordentligt så tål den mer och behöver inte pysslas om lika ofta. Om du vill ha en mer lättskött trädgård är det bra att satsa på tåliga buskar och perenner. Ettåriga blommor och grönsaker är svårare och kräver att du har ett stort intresse för trädgårdsskötsel eftersom de behöver passning med vattning och ogräsrensning varje vecka under högsäsong. Vill du ha en riktigt tjusig trädgård utan att behöva jobba mycket i den är nog det bästa rådet att ta hjälp av företag som är specialiserade på trädgårdsskötsel.