Om trädgården ser rörig ut kan man i princip städa och organisera i den året runt. Ofta är det dock som så att man brukar göra en vårstädning och en höststädning.

Om man köper ett hus och trädgården är eftersatt kan det vara en bra idé att ta tag i det med en gång. Om gräsmattan är igenvuxen måste man omedelbart hyra in eller köpa maskiner som kan korta ner gräset. Annars kommer det att bli mycket svårt att klippa gräsmattan med en vanlig gräsklippare. Det kan också fungera att använda en lie eller liknande för att få ordning på högt gräs.

Om trädgården i övrigt är i dåligt skick kan det krävas en rejäl städning med borttagning av gammal kompost, iordningställande av rabatter, plattläggning, nedsågning av träd och bortforsling av skräp. Många av dessa saker kan man börja med oavsett vilken årstid det är och man bör alltid börja med eventuella hälsorisker. Om ett träd står illa till och det riskerar att rasa på människor eller huset på grund av murkenhet bör man alltid se till att såga ner det innan något händer.

Under vintern är det inte så bra att påbörja större projekt som plattläggning eller liknande utomhus om det spås bli snö. Man kan däremot med fördel ta tag i projekt som att anlägga en kompost eller flytta en redan existerande sådan och fylla på rabatter eller hål med komposterad jord. Om det ligger mycket skräp eller gamla kvistar med mera i trädgården kan det också vara bra att transportera bort detta så fort som möjligt.

Man kan alltså börja städa i en trädgård oavsett vilken årstid det är. Mitt under sommaren är det dock en fördel om man inte eldar skräp eller liknande då röken kan störa andra. Det kan också vara mycket torrt i marken och då kan branden vara ett faktum.

Om man inte orkar städa hela sin trädgård själv kan man ofta anlita olika firmor som gör arbetet åt en. De kan både såga ner träd, klippa ner högt gräs, lägga plattor, ordna grusgångar och liknande. Dessutom har de ofta tillgång till någon form av återvinning för skräp. Genom att anlita ett företag kan man lägga mer tid på huset och annat, och dessutom slipper man tänka på att man inte har rätt kunskaper för att få trädgården i ordning. Det är bara att säga vad man vill ha gjort.