Det finns många träd och buskar som behöver en klippning eller beskärning då och då. Detta kan gå till på lite olika sätt.

Många buskar ska bara klippas lite lätt genom att man till exempel tar bort grenar som sticker ut ur busken, eller som har vissnat och dött. Andra buskar mår bäst av att klippas ner helt då och då. Detta varierar stort, och man bör läsa på om de sorters buskar man har i sin trädgård innan man börjar klippa. Ofta är dock en buske mycket förlåtande och brukar växa upp igen även om man klippt ner den lite för mycket. Det kan dock ta ett tag innan den börjar blomma igen efter detta.

Olika träd kan också behöva beskäras på lite skilda sätt. På vissa träd ska man bara klippa bort skott, medan man på andra träd kan behöva såga bort hela grenar för att trädet ska fortsätta växa. Om man ska ge sig på att beskära ett träd gäller det att vara försiktig eftersom arbetet ofta sker på lite höjd. Man kan enkelt halka eller ramla ner och om man då har en såg kan man ramla på den och skada sig allvarligt. Om trädet är gammalt eller ruttet bör man vara än mer försiktig och helst anlita yrkesmän för beskärningen och få avdrag på arbetet. De kan oftast också ge råd om det är så att hela trädet behöver sågas ner eller om det räcker med att man bara tar bort de allra värst utsatta delarna.

Det är viktigt att man klipper buskar och beskär träd vid rätt årstid. Om detta görs vid fel tidpunkt kan faktiskt trädet eller busken dö.