Om man har en trädgård eller en uteplats är det framåt senhösten ofta dags att förbereda för vinterns kyla. När man städat bort vissna grenar med mera finns det dock ofta mer kvar att göra. Blomlådor ska ofta tömmas, eller ställas frostfritt. Krukor ska rengöras och ställas undan. Om man har ett växthus måste också detta ses över inför vintern. Man måste till exempel se till att fönstren hålls stängda och att alla glas sitter bra.

Det är också viktigt att man ser till att gräsmattan är kortklippt inför vinteruppehållet och att alla trädgårdsredskap är inställda, samt att snöskyffel och liknande står så att det är lätt att komma åt. Det kan också vara bra att ta fram en eventuell snöslunga och testa att den fungerar. Om gräsmattan är mycket mossig kan det också vara bra att sprida ut mossbekämpande medel som fungerar långtidsverkande även under ett snötäcke.

Om man vill mata småfåglarna är det bra att redan i god tid sätta fram fågelholkar och liknande så fåglarna lär känna dem. Då kan man sedan när det blir kallt, smidigt och lätt placera ut fågelmaten på säkert avstånd från katter, hundar och småbarn.

Det kan också vara bra att gräva om lite i jorden. Det gäller särskilt om man har lerjord i rabatter eller trädgårdsland. Lerklumparna som kommer upp kommer att sprängas sönder av kylan och till våren kommer jorden att kännas både luftigare och lättare. Detta kan göra plantering enklare och dessutom trivs ofta växter mycket bättre.

Om man har köldtåliga växter i ett trädgårdsland kan det vara bra att skydda deras rötter genom att täcka marken med granris eller täckbark. Denna form av bark kan man köpa i nästan alla blomsteraffärer och den skyddar effektivt mot frost även hos de växter som inte tål kyla lika bra.

Innan vintern kommer och komposten fryser är det också bra att se till att gräva om i den. På så sätt får man fram den redan komposterade jorden medan det som ännu inte komposterats kommer ner i högen och hinner komposteras till sommaren. Det är också bra att passa på att vattna komposten om den är mycket torr. På så sätt kan maskar och organismer lättare och snabbare omvandla löv, matrester och annat till bra jord.