Som fastighetsägare gäller det att ta hand om sina fastigheter. Då säkerställer man att hyresgästerna trivs och att fastigheterna mår bra. Att ta hand om sina fastigheter innebär bland annat att se till så att utslitna avloppsrör byts ut eller att hålla trädgården ansad. Med hjälp av en trädgårdsmästare och en fastighetsförvaltning kan du som fastighetsägare ägna dig åt själva kärnverksamheten istället.

Därför behöver du hjälp med fastigheterna

Att äga och förvalta fastigheter är två helt olika saker. Det ena innebär egentligen bara att man köper fastigheter och står som ägare av dem, men att förvalta fastigheter kräver bred kunskap och en hel del tid. Fastigheter behöver regelbunden tillsyn och underhåll då små fel och brister snabbt kan växa till sig till större och mer kostsamma problem. Att veta vad man ska titta efter och vad man ska göra åt de problem som uppstår, är därför avgörande för att ens fastighetsbolag ska vara välmående och stabilt. Ju tidigare fel och brister upptäcks, desto bättre.

Om du som fastighetsägare inte själv besitter den breda kunskapen som krävs för att kunna ta hand om dina fastigheter på rätt sätt, kan du ta hjälp av en fastighetsförvaltning som Nabo. På deras hemsida, nabo.se, kan du läsa mer om de olika tjänster de erbjuder. De kan exempelvis hjälpa till med de tekniska delarna eller hjälpa till med juridiska frågor. Där får du precis den hjälp som just du behöver för att lyckas som fastighetsägare.

Ta hand om trädgården

Till de flesta fastigheter hör en gård eller uteplats av något slag. Dessa är viktiga att ta hand om då det är där som hyresgästerna kan få spendera lite tid utomhus i nära anknytning till sina bostäder. Att ta hand om utomhusmiljön runt om fastigheterna bidrar inte bara till att hyresgästerna trivs bättre utan även att fastigheterna får ett bättre intryck. Med lite fina planteringar och med välvårdade grönområden ser hela fastighetsområdet mer välvårdat ut.

Anlita gärna en trädgårdsmästare om du som fastighetsägare inte har tid till och/eller kunskap om trädgårdsskötsel. Med hjälp av en trädgårdsmästare slipper du bry dig om att ta hand om uteplatserna och kan istället koncentrera dig på kärnverksamheten eller unna dig lite mer ledig tid. Trädgårdsmästaren tar hand om alla träd och grönområden så de håller sig fina och välansade. Det bidrar till att uteplatsen både ser välvårdad ut och att träd och buskar håller sig friska längre. Med rätt vård blommar fruktträd och buskar och skänker mer glädje till hyresgästerna.