Tiden för beskärning av träd och buskar kan variera något beroende på vilka växter man har i sin trädgård. Det är dock viktigt att man ser till att ha koll på växternas beskärningstider eftersom de annars kan dö. Fruktträd kan också ge mindre frukt om de beskärs vid fel tidpunkt.

Det är ofta ingen bra idé att beskära buskar under senhösten när det regnar och är fuktigt eftersom att svampangrepp lättare får fäste då. Ett undantag är dock vinrankan som bör beskäras just före jul under en relativt solig period.

Under vårvintern kan man beskära päron- och äppelträd. Detta gäller särskilt för unga träd som behöver få fler skott och som behöver bli mer yviga.

Det bästa är dock att beskära så mycket som möjligt under juli, augusti och september. Om växterna bär frukter eller bär måste man dock vänta till efter skörden med att beskära dem. Stenfrukter som körsbär och plommon är extra känsliga och bör först beskäras i september efter dess skörd. Detta beror på att träden ofta börjar blöda kåda och växtsaft om man beskär dem under andra tidpunkter på året.